Senast uppdaterad 2016-08-16

Styrelsen år 2017

 
Ordförande:

Merja Kylmämaa - kontaktperson i Strängnäs.

 
Vice ordförande:

Catherine Pedersen, IT-ansvarig, grafisk design och drift av hemsida samt grafisk design sociala medier, Strängnäs.

 

Kassör:

Kia Staflin, Eskilstuna

 

Sekreterare:

Yvonne, Eskilstuna

 

Ledamot:

Emeli Lundholm - informationsansvarig och kontaktperson i Eskilstuna.

 

Suppleanger:

Helena Lööw - caféansvarig, Eskilstuna

Nina Danson, representant NSPH, Strängnäs.

 

Revisor:

Inger Holm, Eskilstuna.