Senast uppdaterad 2016-08-16

Styrelsen år 2018

 
Ordförande:

Merja Kylmämaa, kontaktperson i Strängnäs.

 
Vice ordförande:

Emeli Lundholm, kontaktperson i Eskilstuna.

 

Kassör:

Kia Staflin, Eskilstuna

 

Sekreterare:

Yvonne, Eskilstuna

 

Ledamöter:

Helena Lööw - Caféansvarig, Eskilstuna

Mia Berglund, Eskilstuna.

Marko Liikala, Eskilstuna.

 

Revisor:

Inger Holm, Eskilstuna.

 
IT-Ansvarig

Catherine Pedersen, Strängnäs