Styrelsen

Senast uppdaterad 2016-08-16

Styrelsen år 2018

 
Ordförande:

Merja Kylmämaa, kontaktperson i Strängnäs.

 
Vice ordförande:

Emeli Lundholm, kontaktperson i Eskilstuna, IT ansvar

Kassör:

Kia Staflin, Eskilstuna

Sekreterare:

Yvonne, Eskilstuna

Ledamöter:

Mia Berglund, Eskilstuna.

Marko Liikala, Eskilstuna.

Revisor:

Inger Holm, Eskilstuna.